Na akcję edukacyjną, dotyczącą legendy „Solidarności” – Anny Walentynowicz składa się kilka elementów.

  • Zaprojektowano godzinną lekcję historii podczas, której uczniowie dowiedzą się kim była Anna Walentynowicz, dlaczego jest tak ważna dla Polski oraz dlaczego jest symbolem jednego z największych zrywów społecznych w powojennej historii. Losy Anny Walentynowicz zarówno te sprzed 1989 roku, jak i po Okrągłym Stole pozwalają zapoznać się ze współczesną historią Polski, od pierwszych strajków robotniczych, poprzez tragiczny Grudzień ’70, kopalnie „Wujek”, powstanie WZZ-ów, „Solidarność”, Okrągły Stół, odbudowę Polski po 1989 roku aż do wielkiej narodowej tragedii – katastrofy smoleńskiej, w której zginęła polska delegacja lecąca oddać hołd pomordowanym w Katyniu oficerom.  Jako pomoc naukową przygotowano prezentację multimedialną, gdzie oprócz informacji i zdjęć (przeważnie z archiwum rodzinnego) przytoczymy wypowiedzi rodziny i samej Anny Walentynowicz, w prezentacji znajdziemy również linki do dwóch programów publicystycznych „Pod prąd”

z udziałem Anny Walentynowicz. Prezentacja oraz konspekt lekcji w wersji elektronicznej dostępne są bez ograniczeń na stronie www.anna-walentynowicz.pl

  • Przygotowano wystawę o charakterze artystyczno-edukacyjnym, ukazującą Annę Walentynowicz przez pryzmat najważniejszych dla Niej wartości, którym pozostawała wierna do końca, do tragicznej śmierci w katastrofie lotniczej, w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Dla bohaterki wartości te: Bóg, miłość, rodzina, praca, Ojczyna nie były sloganami, w jej ciężkim życiu, to one wyznaczały kierunek i sens działań, w których była niestrudzona. Wystawa w wersji elektronicznej dostępna jest bez ograniczeń na stronie anna-walentynowicz.pl .
  • Proponujemy pomoc i współpracę w zorganizowaniu konkursu poetyckiego bądź plastycznego, związanego tematycznie z Anną Walentynowicz.